Bếp Âu 2 họng

Bếp Âu 2 họng
S/S Open 2 Burner
Model :
OB 2
- Nhãn hiệu : BERJAYA (Malaysia)
- Kích thước : 300 x 780 x 350 mm
- Nhiệt năng : 40,000 BTU/giờ
- Trọng lượng : 28 kg
- Số họng đốt : 2

Bếp Âu 2 họng

About webhuynguyen

Leave a Reply