Bếp hầm thấp 2 họng áp suất cao

Bếp hầm thấp 2 họng áp suất caoBếp hầm thấp 2 họng áp suất thấp (họng Ring)

S/S Stock Pot – Low Pressure (Ring burner)

Model : SP 2

– Kích thước : 1.200 x 600 x 520 mm

– Nhiệt năng : 119,000 BTU/giờ

– Trọng lượng : 79 kg

Xem thêm dịch vụ: Thiết kế bếp nhà hàng, thiết bị bếp nhà hàng, thiết bị bếp Berjaya, thiết bị inox nhà hàng

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply