Home / Sản Phẩm Berjaya / Bếp Âu Công Nghiệp / Bếp nhà hàng Âu 2 họng

Bếp nhà hàng Âu 2 họng

Bếp nhà hàng Âu 2 họngBếp nhà hàng Âu 2 họng

Bếp Âu 2 họng+chiên bề mặt+lò nướng, gáy thấp

S/S Combination Open 2 Burmer Griddle W Oven

Model : OB 2+GG 1B+WOL

Xem thêm dịch vụ: Thiết kế bếp nhà hàng, thiết bị bếp nhà hàng, thiết bị bếp Berjaya, thiết bị inox nhà hàng

About webhuynguyen

Leave a Reply