Nhà hàng ngon á âu

Công trình Nhà Hàng NGON Á ÂU

Nhà hàng ngon á âu là nhà hàng ẩm thực món Âu lớn nhất Phường Thống Nhất. Thành Phồ Biên Hòa. Sau khi tham khảo thị trường và Cty Gia Nguyễn Giám Đốc nhà quyết định chuyển 2/3 diện tích…
nhà hàng đại phú

Thi công hế thống bếp nướng nhà hàng ĐẠI PHÚ

Nhà hàng Đại Phú là nhà hàng có sân vườn và sãnh cưới lớn nhất khu vực quân 12. Tháng 12/2014 Nhà hàng Đại Phú quyết định mở rộng diện tích kinh doanh thêm 2.300m2 chuyên BBQ không khói…
Thi công lắp đặt hệ thống nhà hàng đệ nhất sườn nướng

Thi công lắp đặt hệ thống nhà hàng đệ nhất sườn nướng

Nhà hàng Đệ Nhất Sườn Nướng là nhà hàng đầu tiên đặt nền móng cho hệ thông nướng không khói tại Việt Nam. Nhà hàng đầu tiên được thành lập vào tháng 7/2010 và sau gần năm năm phát triển…