Home / Sản Phẩm Berjaya / Bàn Đông, Mát Công Nghiệp

Bàn Đông, Mát Công Nghiệp

Bàn đông 2 cánh

Bàn đông 2 cánh

Bàn đông 2 cánh, 1.2m S/S 2 Door Counter Freezer-SD-BS, 4″ Model : BS 2DF4/C – Nhiệt độ : -20ºC đến -10ºC – Dung tích : 251 lít – Trọng ... Read More »

Bàn đông – mát 3 cánh

Bàn đông- mát 3 cánh

Bàn đông- mát 3 cánh, 2.4m S/S Dual 3 Door Counter Chiller Freezer-SD-BS Model : BS 3DCF8/C – Nhiệt độ đông : -20ºC đến -10ºC – Nhiệt độ mát : ... Read More »