Home / Sản Phẩm Berjaya / Quầy Đun Cách Thủy

Quầy Đun Cách Thủy

Xe quầy đun cách thủy-21 khay

Xe quầy đun cách thủy-21 khay

Xe quầy đun cách thủy-21 khay GN 1/2 (k bao gồm khay) S/S Electrical 21 Holes Bain Marie ( FS ) Exclusive Foodpan Model : BM 21 – Kích thước : 2.440 x 965 x 840 mm – Số lượng khay : 21 khay GN 1/2 – Điện năng : 3.000 w ... Read More »

Quầy đun cách thủy 8 khay

Quầy đun cách thủy 8 khay

Quầy đun cách thủy – 8 khay liền S/S Mini Bain Marie Counter-8 Holes Model : BMC 8 – Kích thước : 1.670 x 330 x 270 mm – Kích thước khay : 300 x 190 x 40 mm – Điện năng : 1.600 ... Read More »

Quầy đun cách thủy 5 khay

Quầy đun cách thủy - 5 khay

Quầy đun cách thủy – 5 khay liền, có nắp S/S Mini Bain Marie Counter-5 Holes, WC Model : BMC 5WC – Kích thước : 1.083 x 330 x 270 mm – Kích thước khay : 300 x 190 x 40 mm – Điện năng : 1.200 ... Read More »

Xe quầy đun cách thủy-06 khay

Xe quầy đun cách thủy-06 khay

Xe quầy đun cách thủy-06 khay GN 1/1 (k bao gồm khay) S/S Electrical 6 Holes Bain Marie (FS) Exclusive Foodpan Model : BM 06  - Kích thước : 2.135 x 760 x 840 mm – Số lượng khay : 6 khay GN 1/1 hoặc 12 khay GN 1/2 – ... Read More »