Home / Sản Phẩm Berjaya / Tủ Lạnh, Đông Công Nghiệp

Tủ Lạnh, Đông Công Nghiệp

Tủ trưng bày giữ ấm 2 cửa trượt

Tủ trưng bày giữ ấm 2 cửa trượt

Tủ trưng bày giữ ấm, 2 cửa trượt, dài 800, 1.500w S/S Food Warmer 50-one side slid glass door Dim 800 x 340x 720 Model : FW 50  – Kích thước : 804 x 426 x 732 mm – Điện năng : 1.160 w – Trọng lượng : 35 kg Xem thêm dịch ... Read More »

Tủ trưng bày bánh kính vuông đen

Tủ trưng bày bánh kính vuông đen

Tủ trưng bày bánh kiếng vuông, 2.4m, đen Rectangular Confectionery Showcase 8′ BS ( Silver & Black Model : RCS 8 SB – Nhiệt độ : 2ºC đến 10ºC – Dung tích : 900 lít – Trọng lượng : 200 kg – Kích thước : 2.400 x ... Read More »

Tủ trưng bày bánh kính vuông

Tủ trưng bày bánh kính vuông

Tủ trưng bày bánh kính vuông, 1.2m, đen Rectangular Confectionery Showcase 4′ BS ( Silver & Black Model : RCS 4 SB – Nhiệt độ : 2ºC đến 10ºC – Dung tích : 420 lít – Trọng lượng : 135 kg – Kích thước : 1.200 x ... Read More »

Tủ trưng bày bánh kính cong

Tủ trưng bày bánh kính cong

Tủ trưng bày bánh, kiếng cong, 1.5m, đen Confectionery Showcase 5″ – BS (Silver & Black Model : CKE 5 SC SB – Nhiệt độ : 2ºC đến 10ºC – Dung tích : 360 lít – Trọng lượng : 130 kg – Kích thước : 1.505 x ... Read More »

Tủ trưng bày giữ ấm

Tủ trưng bày giữ ấm

Tủ trưng bày giữ ấm, 2 cửa trượt, dài 1.000, 1.500w S/S Food Warmer 55-one side slid glass door Dim 1000 x 500 x 620 Model : FW 55  – Kích thước : 1.004 x 568 x 632 mm – Điện năng : 1.590 w – Trọng lượng : 44 kg Xem thêm dịch ... Read More »

Tủ đông 4 cánh cửa

Tủ đông 4 cánh cửa

Tủ đông 4 cánh S/S 4 Door Upright Freezer-Magnetic Solid Door-BS BS 4 DUF/C  - Nhiệt độ : -20ºC đến -10ºC – Dung tích : 1.054 lít – Trọng lượng ... Read More »

Tủ đông 6 cánh cửa

Tủ đông 6 cánh cửa

S/S 6 Door Upright Freezer-Magnetic Solid Door-BS Model : BS 6 DUF/C – Nhiệt độ : -20ºC đến -10ºC – Dung tích : 1.614 lít – Trọng lượng : 243 ... Read More »