Tủ mát trưng bày 3 cánh kính

Tủ mát trưng bày 3 cánh kính, loại E 3 Door Display Chiller (E Type) Model : 3 D-DC-E - Nhiệt độ : 2ºC đến 8ºC - Dung tích : 1.515 lít - Trọng lượng : 246 kg - Kích thước : 1.885 x 710 x 2.085…

Tủ mát trưng bày 1 cánh kính

Tủ mát trưng bày 1 cánh kính, mini Mini 1 Door Display Chiller Model : 1 D-MDC - Nhiệt độ : 2ºC đến 8ºC - Dung tích : 301 lít - Trọng lượng : 85 kg - Kích thước : 590 x 580 x 1.745 mm - Công…