Bếp Âu 2 họng

Bếp Âu 2 họng
S/S Open 2 Burner
Model :
OB 2
– Nhãn hiệu : BERJAYA (Malaysia)
– Kích thước : 300 x 780 x 350 mm
– Nhiệt năng : 40,000 BTU/giờ
– Trọng lượng : 28 kg
– Số họng đốt : 2

Bếp Âu 2 họng

Leave a Reply