Bếp Âu 6 họng

Bếp Âu 6 họng

 S/S Open 6 Burner

Model : OB 6

– Nhãn hiệu : BERJAYA (Malaysia)
– Kích thước : 900 x 780 x 350 mm
– Nhiệt năng : 120,000 BTU/giờ
– Trọng lượng : 70 kg
– Số họng đốt : 6

Bếp Âu 6 họng

Leave a Reply