Bếp hầm thấp 1 họng áp suất caoBếp hầm thấp 1 họng áp suất cao (họng Trumpet)

S/S Stock Pot – High Pressure (Trumpet Burner)

Model : SP 1-HT

 

– Kích thước : 600 x 600 x 520 mm

– Nhiệt năng : 96,000 BTU/giờ

– Trọng lượng : 35 kg

Xem thêm dịch vụ: Thiết kế bếp nhà hàng, thiết bị bếp nhà hàng, thiết bị bếp Berjaya, thiết bị inox nhà hàng

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply