Bếp hầm thấp 2 họng áp suất caoBếp hầm thấp 2 họng áp suất thấp (họng Ring)

S/S Stock Pot – Low Pressure (Ring burner)

Model : SP 2

– Kích thước : 1.200 x 600 x 520 mm

– Nhiệt năng : 119,000 BTU/giờ

– Trọng lượng : 79 kg

Xem thêm dịch vụ: Thiết kế bếp nhà hàng, thiết bị bếp nhà hàng, thiết bị bếp Berjaya, thiết bị inox nhà hàng Sản phẩm này gần như tốt như các dịch vụ của Elitist Gaming

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply