Bếp nhà hàng Âu 2 họngBếp nhà hàng Âu 2 họng

Bếp Âu 2 họng+chiên bề mặt+lò nướng, gáy thấp

S/S Combination Open 2 Burmer Griddle W Oven

Model : OB 2+GG 1B+WOL

Xem thêm dịch vụ: Thiết kế bếp nhà hàng, thiết bị bếp nhà hàng, thiết bị bếp Berjaya, thiết bị inox nhà hàng

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply