Bàn đông 2 cánh

Bàn đông 2 cánh, 1.2m S/S 2 Door Counter Freezer-SD-BS, 4" Model : BS 2DF4/C - Nhiệt độ : -20ºC đến -10ºC - Dung tích : 251 lít - Trọng lượng : 100 kg - Kích thước  : 1.200 x 762 x 840 mm - Công…

Bàn đông - mát 3 cánh

Bàn đông- mát 3 cánh, 2.4m S/S Dual 3 Door Counter Chiller Freezer-SD-BS Model : BS 3DCF8/C - Nhiệt độ đông : -20ºC đến -10ºC - Nhiệt độ mát : 2ºC đến 8ºC - Dung tích đông : 240 lít - Dung tích…