Quầy đun cách thủy 4 khay liền

Quầy đun cách thủy 4 khay liền. S/S Mini Bain Marie Counter-4 Holes Model : BMC 4 - Kích thước : 885 x 330 x 270 mm - Kích thước khay : 300 x 190 x 40 mm - Điện năng : 1.000 w - Điện áp : 220-240V/…

Quầy đun cách thủy 4 khay rời

Quầy đun cách thủy 4 khay rời S/S Mini Bain Marie Counter Model : BMC FP4 - Kích thước : 1.395 x 295 x 290 mm - Kích thước khay : 320 x 265 x 65 mm - Điện năng : 1.400 w - Điện áp : 220-240V/ 1P/…

Xe quầy đun cách thủy-21 khay

Xe quầy đun cách thủy-21 khay GN 1/2 (k bao gồm khay) S/S Electrical 21 Holes Bain Marie ( FS ) Exclusive Foodpan Model : BM 21 - Kích thước : 2.440 x 965 x 840 mm - Số lượng khay : 21…

Quầy đun cách thủy 8 khay

Quầy đun cách thủy - 8 khay liền S/S Mini Bain Marie Counter-8 Holes Model : BMC 8 - Kích thước : 1.670 x 330 x 270 mm - Kích thước khay : 300 x 190 x 40 mm - Điện năng : 1.600 w - Điện…

Quầy đun cách thủy 5 khay

Quầy đun cách thủy - 5 khay liền, có nắp S/S Mini Bain Marie Counter-5 Holes, WC Model : BMC 5WC - Kích thước : 1.083 x 330 x 270 mm - Kích thước khay : 300 x 190 x 40 mm - Điện năng : 1.200…

Xe quầy đun cách thủy-06 khay

Xe quầy đun cách thủy-06 khay GN 1/1 (k bao gồm khay) S/S Electrical 6 Holes Bain Marie (FS) Exclusive Foodpan Model : BM 06  - Kích thước : 2.135 x 760 x 840 mm - Số lượng khay : 6 khay GN 1/1…