Tủ trưng bày giữ ấm 2 cửa trượt

Tủ trưng bày giữ ấm, 2 cửa trượt, dài 800, 1.500w S/S Food Warmer 50-one side slid glass door Dim 800 x 340x 720 Model : FW 50  - Kích thước : 804 x 426 x 732 mm - Điện năng : 1.160 w -…

Tủ trưng bày bánh kính vuông đen

Tủ trưng bày bánh kiếng vuông, 2.4m, đen Rectangular Confectionery Showcase 8' BS ( Silver & Black Model : RCS 8 SB - Nhiệt độ : 2ºC đến 10ºC - Dung tích : 900 lít - Trọng lượng :…

Tủ trưng bày bánh kính vuông

Tủ trưng bày bánh kính vuông, 1.2m, đen Rectangular Confectionery Showcase 4' BS ( Silver & Black Model : RCS 4 SB - Nhiệt độ : 2ºC đến 10ºC - Dung tích : 420 lít - Trọng lượng : 135…

Tủ trưng bày bánh kính cong

Tủ trưng bày bánh, kiếng cong, 1.5m, đen Confectionery Showcase 5" - BS (Silver & Black Model : CKE 5 SC SB - Nhiệt độ : 2ºC đến 10ºC - Dung tích : 360 lít - Trọng lượng : 130 kg -…

Tủ trưng bày giữ ấm

Tủ trưng bày giữ ấm, 2 cửa trượt, dài 1.000, 1.500w S/S Food Warmer 55-one side slid glass door Dim 1000 x 500 x 620 Model : FW 55  - Kích thước : 1.004 x 568 x 632 mm - Điện năng :…

Tủ mát trưng bày 3 cánh kiếng

Tủ mát trưng bày 3 cánh kiếng 3 Door Display Chiller-BS Model : 3 D-DC - Nhiệt độ : 2ºC đến 8ºC - Dung tích : 1.515 lít - Trọng lượng : 246 kg - Kích thước : 1.885 x 710 x 2.085 mm - Công suất …

Tủ mát trưng bày 2 cánh kính

Tủ mát trưng bày 2 cánh kiếng 2 Door Display Chiller-BS Model : 2 D-DC - Nhiệt độ : 2ºC đến 8ºC - Dung tích : 990 lít - Trọng lượng : 182 kg - Kích thước : 1.262 x 710 x 2.085 mm - Công suất…

Tủ đông trưng bày 1 cánh kính

Tủ đông trưng bày 1 cánh kính. 1 Door Display Chiller-BS Model : 1 D-DC - Nhiệt độ : 2ºC đến 8ºC - Dung tích : 457 lít - Trọng lượng : 117 kg - Kích thước : 642 x 710 x 2.085 mm - Công suất…

Tủ đông 4 cánh cửa

Tủ đông 4 cánh S/S 4 Door Upright Freezer-Magnetic Solid Door-BS BS 4 DUF/C  - Nhiệt độ : -20ºC đến -10ºC - Dung tích : 1.054 lít - Trọng lượng : 176 kg - Kích thước : 1.315 x 762 x 2.085 mm -…

Tủ đông 6 cánh cửa

S/S 6 Door Upright Freezer-Magnetic Solid Door-BS Model : BS 6 DUF/C - Nhiệt độ : -20ºC đến -10ºC - Dung tích : 1.614 lít - Trọng lượng : 243 kg - Kích thước : 1.955 x 762 x 2.085 mm - Công suất : 1.15…